Jan Bednarczyk - Męska Klinika

Jan Bednarczyk
Lekarz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, a także certyfikowanym specjalistą i pasjonatem medycyny stylu życia, wykorzystującym jej elementy w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Zawodowo interesuje się także ultrasonografią, zespołem metabolicznym oraz długowiecznością. Prywatnie to pasjonat koszykówki, motoryzacji i skuteczności osobistej, której elementy wykorzystuje w pracy z pacjentami w celu ułatwienia wdrożenia zmian nawyków zdrowotnych. W pracy z pacjentem kładzie nacisk na kompleksowe ujęcie sytuacji zdrowotnej, biorąc pod uwagę zarówno aktualny problem zdrowotny, jak i przeszłość chorobową. Promuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych i zachowania prozdrowotne jako kluczowy element poprawy zdrowia i budowania „kapitału zdrowotnego” na przyszłość.