Kalkulator testosteronu wolnego i biodostępnego - Męska Klinika

Kalkulatory

Przelicznik testosteronu

Wyniki badań poziomu testosteronu podawane są w różnych jednostkach.
Wpisz wartość dla wybranej jednostki i przelicz swój poziom testosteronu.

Wprowadź poprawną wartość liczbową.

Kalkulator testosteronu wolnego i biodostępnego

Uwaga: Wyniki uzyskane za pomocą tego kalkulatora NIE powinny być traktowane jako podstawa do podejmowania (lub powstrzymywania się od podejmowania) jakichkolwiek decyzji, w jakimkolwiek przypadku/okoliczności bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich poprawność lub przydatność do jakiegokolwiek celu.

Wprowadź poprawne wartości liczbowe.

Wyniki

Testosteron wolny:

Testosterony biodostępny: